Basert på oppnådde besparelser ønsker kunden vår utvidelse av analyseperioden. Konsernet består av mange datterselskaper med kompleks avgiftsføring. Vi har lang erfaring med å identifisere feilkilder i tilsvarende strukturer.