Prosessen

Credor arbeider etter en velprøvd metode som vektlegger minimal innvirkning på virksomhetens ressurser. Nedenfor vises hovedtrekkene i hvordan vi går frem.

Fremdriftsplan

Prosessen starter ved å gjøre et uttrekk av historiske data fra vår klients økonomisystem. Både standard uttrekksformater og SAF-T er kompatible formater.

Vi presenterer alle våre funn underveis i prosessen slik at vår klient til enhver tid har full kontroll og oversikt. Etter klientens godkjennelse går vi videre med våre funn og sørger for å tilbakeføre tilgodehavende til vår klients konto. Hele prosessen er gjennomført på ca 8 – 12 uker, avhengig av fakturavolum og verifisering av tilfeller. Våre klienters arbeidsinnsats under denne perioden pleier å begrense seg til et fåtall timer.