Prosessen

Credor arbeider etter en velprøvd metode som vektlegger minimal innvirkning på virksomhetens ressurser. Vi er opptatt av å være mest mulig selvgående, slik at prosjektet oppfattes som et verdifullt tilskudd og ikke en belastning. Nedenfor vises hovedtrekkene i hvordan vi går frem.

Eksempel på tidsplan med tilhørende aktiviteter:

inngående faktura norway

Prosessen starter ved å gjøre et uttrekk av historiske data fra vår klients økonomisystem. Vi trenger vanligvis noen timer sammen med bedriftens kontaktperson for å sikre relevant datanedlasting.

Vi presenterer alle våre funn underveis i prosessen slik at vår klient til enhver tid har full kontroll og oversikt. Etter klientens godkjennelse går vi videre med våre funn og sørger for å tilbakeføre penger til vår klients konto. Hele prosessen er gjennomført på ca 6 – 8 uker, avhengig av størrelse på selskapet og hvordan fakturaer er arkivert. Våre klienters arbeidsinnsats under denne perioden pleier å begrense seg til et fåtall timer.