Intro2022-08-04T13:30:06+02:00

Nyheter

Kontrakt signert med norsk industrikonsern

31. mai 2023|

Kontrakt signert med norsk industrikonsern. Vi skal kontrollere 120 000 faktura på jakt etter tilgodehavende for vår kunde. «No cure, no pay»-prinsippet sørger for at våre kunder alltid oppnår netto besparelser.

Fornyet kontrakt med langvarig kunde

10. mars 2023|

Vi har fornyet kontrakt med langvarig kunde. Kunden omsetter for 10mrd+ NOK. De benytter vår Fakturakontroll årlig for å fange opp tilfeller som faller igjennom deres internkontroll.

Ny kontrakt med milliard-konsern

8. desember 2022|

Vi inngår ny kontrakt på konsernnivå med eksisterende kunde.  Konsernet har 10 selskaper som vil  benytte seg av vår premium Recovery audit-tjeneste. Kontrakten bygger på tidligere vellykket prosjekt for samme kunde. I denne runden utvides kontrollen til å inkludere flere selskaper.

Hva våre kunder sier om oss

«Vi har benyttet Credor over flere år og er godt fornøyd med deres bistand. Vi har satt stor pris på deres effektivitet, gode dialog og utfyllende rapporter. Dette har bidratt til å gjøre oss enda bedre.»
Fin. Manager, børsnotert IT-selskap
«Credor har utført recovery audit av oss over flere år, og vi er meget fornøyd med hvordan deres arbeid har avdekket svakheter i våre interne prosedyrer rundt mva-behandling. De bidrar med gode rapporter og åpen dialog gjennom hele prosessen.»
Konsernregnskapssjef, Bygg- og anlegg
«Ved å engasjere Credor har vi oppnådd besparelser uten ekstra kostnader. De er effektive og ryddige å samarbeide med, og er selvgående i sitt arbeid. Alle avtalte leveranser kom i tide og med forventet kvalitet. Vi kommer til benytte oss av Credors tjenester jevnlig til å sikre at feilføringer som nødvendigvis alltid vil oppstå blir kreditert oss på ryddig vis»
CFO, telekom-selskap

Kontrollen

no cure no pay law norway,
IDENTIFISERER

Vi identifiserer kapitalsvinn i våre kunders allerede avlagte og lukkede regnskapsperioder.

no cure no pay law norway,
DOKUMENTERER

Gyldige tilfeller av kapitalsvinn blir grundig dokumentert og presentert for kunden.

no cure no pay law norway,
TILBAKEFØRER

Vi bistår med å tilbakeføre utestående beløp. Vår sluttrapport viser identifiserte risikoområder, samt konkrete råd for å redusere fremtidig svinn.

Om Credor

Credor fungerer som et sikkerhetsnett for feilaktige betalinger og bokføringsfeil. Ved hjelp av vårt egenutviklede analyseverktøy og grundige revisjonsprosesser er vi i stand til å oppnå betydelige besparelser for våre kunder. Tjenesten baserer seg på «no cure, no pay».