Intro2022-08-04T13:30:06+02:00

Nyheter

Fornyet kontrakt med fiskeforedler

3. mai 2024|

Vi har signert ny kontrakt med vår langvarige kunde innen fiskeforedling. Oppdraget innebærer kontroll av alle inngående faktura fra de tre siste år for å avdekke kostbare feilbetalinger – no cure, no pay. Kontrollen gjennomføres i H2 2024.

Ny kontrakt med nordisk IT-selskap

12. april 2024|

Vår langvarige kunde innenfor IT infrastruktur ønsker ny kontroll med vår Fakturakontroll. Oppdraget omfatter samtlige  leverandør-transaksjoner fra de siste 3 år.  Vi fanger opp alle former for overbetalinger som har unngått internkontrollen og tilbakefører beløpene til kunden vår – No cure, no pay

Ny kontrakt med media-selskap

15. mars 2024|

Ny kontrakt inngått med tung aktør innenfor media. Kontrakten er en fortsettelse av et langvarig samarbeid hvor vår Fakturakontroll ønskes gjennomført med 2 års intervaller. Fakturakontrollen fanger opp alle tilfeller av overbetalinger som våre kunder har utbetalt til sine leverandører.

Hva våre kunder sier om oss

«Vi har benyttet Credor over flere år og er godt fornøyd med deres bistand. Vi har satt stor pris på deres effektivitet, gode dialog og utfyllende rapporter. Dette har bidratt til å gjøre oss enda bedre.»
Fin. Manager, børsnotert IT-selskap
«Ved å engasjere Credor har vi oppnådd besparelser uten ekstra kostnader. De er effektive og ryddige å samarbeide med, og er selvgående i sitt arbeid. Alle avtalte leveranser kom i tide og med forventet kvalitet. Vi kommer til benytte oss av Credors tjenester jevnlig til å sikre at feilføringer som nødvendigvis alltid vil oppstå blir kreditert oss på ryddig vis»
CFO, telekom-selskap
«Credor har utført recovery audit av oss over flere år, og vi er meget fornøyd med hvordan deres arbeid har avdekket svakheter i våre interne prosedyrer rundt mva-behandling. De bidrar med gode rapporter og åpen dialog gjennom hele prosessen.»
Konsernregnskapssjef, Bygg- og anlegg

Kontrollen

no cure no pay law norway,
IDENTIFISERER

Vi identifiserer kapitalsvinn i våre kunders allerede avlagte og lukkede regnskapsperioder.

no cure no pay law norway,
DOKUMENTERER

Gyldige tilfeller av kapitalsvinn blir grundig dokumentert og presentert for kunden.

no cure no pay law norway,
TILBAKEFØRER

Vi bistår med å tilbakeføre utestående beløp. Vår sluttrapport viser identifiserte risikoområder, samt konkrete råd for å redusere fremtidig svinn.

Om Credor

Credor fungerer som et sikkerhetsnett for feilaktige betalinger og bokføringsfeil. Ved hjelp av vårt egenutviklede analyseverktøy og grundige revisjonsprosesser er vi i stand til å oppnå betydelige besparelser for våre kunder. Tjenesten baserer seg på «no cure, no pay».