Intro2022-08-04T13:30:06+02:00

Nyheter

Kontrakt med stål- og armeringsprodusent

13. september 2022|

Credor inngår ny kontrakt med ledende aktør innenfor stål- og armeringsprodukter. Kontrakten omfatter alle transaksjoner fra år 2019-2021 og er en oppfølging av tidligere gjennomført kontroll.

Fornyelse av oppdrag for fiskeforedler

19. mai 2022|

Credor tildeles ny kontrakt for utførelse av vår tjeneste Premium Recovery audit. Kontrakten omfatter de fire største selskapene i konsernet.

Ny kontrakt med Nordisk bygg- og anlegg aktør

20. april 2022|

Ny avtale inngått med vår langvarige kunde innen bygg- og anleggsbransjen. Vår premium Recovery audit-kontroll omfatter de største selskapene i konsernet.

Hva våre kunder sier om oss

«Ved å engasjere Credor har vi oppnådd besparelser uten ekstra kostnader. De er effektive og ryddige å samarbeide med, og er selvgående i sitt arbeid. Alle avtalte leveranser kom i tide og med forventet kvalitet. Vi kommer til benytte oss av Credors tjenester jevnlig til å sikre at feilføringer som nødvendigvis alltid vil oppstå blir kreditert oss på ryddig vis»
CFO, telekom-selskap
«Credor har utført recovery audit av oss over flere år, og vi er meget fornøyd med hvordan deres arbeid har avdekket svakheter i våre interne prosedyrer rundt mva-behandling. De bidrar med gode rapporter og åpen dialog gjennom hele prosessen.»
Konsernregnskapssjef, Bygg- og anlegg
«Vi har benyttet Credor over flere år og er godt fornøyd med deres bistand. Vi har satt stor pris på deres effektivitet, gode dialog og utfyllende rapporter. Dette har bidratt til å gjøre oss enda bedre.»
Fin. Manager, børsnotert IT-selskap

Kontrollen

no cure no pay law norway,
IDENTIFISERER

Vi identifiserer kapitalsvinn i våre kunders allerede avlagte og lukkede regnskapsperioder.

no cure no pay law norway,
DOKUMENTERER

Gyldige tilfeller av kapitalsvinn blir grundig dokumentert og presentert for kunden.

no cure no pay law norway,
TILBAKEFØRER

Vi bistår med å tilbakeføre utestående beløp. Vår sluttrapport viser identifiserte risikoområder, samt konkrete råd for å redusere fremtidig svinn.

Om Credor

Credor fungerer som et sikkerhetsnett for feilaktige betalinger og bokføringsfeil. Ved hjelp av vårt egenutviklede analyseverktøy og grundige revisjonsprosesser er vi i stand til å oppnå betydelige besparelser for våre kunder. Tjenesten baserer seg på «no cure, no pay».