Vår løsning

Credor kan ved hjelp av spesialutviklet IT-verktøy og velprøvde analyser gjennomføre en omfattende analyse av våre klienters leverandørreskontro. Denne analysen gjør oss først og fremst i stand til å finne kostbare bokføringsfeil og feilaktige betalinger. I tillegg kan vi identifisere eventuelle svakheter i prosessene som fører til disse feilene.

Provisjonsmodellen

Vi arbeider etter en provisjonsmodell. Det betyr at vi har ingen løpende timehonorar, og at vårt resultat avhenger av oppnådde besparelser hos vår kunde . Denne modellen er nøkkelen til vår suksess. Den innebærer at vi uten tidspress kan gjennomføre en grundig analyse av alle transaksjoner. I den daglige virksomheten til våre klienter er dette noe som det ofte verken finnes tid eller ressurser til å gjennomføre.

Sikkerhet og integritet

Da vi er et unotert norsk selskap berøres vi ikke av opplysningsplikt til for eksempel Oslo Børs. All data som er nødvendig for analysen konverteres og analyseres innenfor våre fire vegger. Ingen informasjon blir håndtert av en tredjepart. Langsiktige og gode kunderelasjoner er avgjørende for oss, og vi behandler derfor våre klienter med største integritet.