Om Credor

5 av 1000 inngående faktura bokføres med vesentlige feil. Disse feilene unngår interne kontroller og forblir uoppdaget. Dette betyr tapt kapital for kundene våre. Credor finner og tilbakefører slike tilfeller.

Credor ble opprettet i 2006 og er et uavhengig, norsk selskap med hovedkontor i Asker. Ved hjelp av vårt egenutviklede analyseverktøy og grundige revisjonsprosesser er vi i stand til å oppnå betydelige besparelser for våre kunder.

Vårt arbeid innebærer at vi ut i fra en stor mengde transaksjoner kan finne frem til kostbare bokføringsfeil, feilaktige utbetalinger og andre tilgodehavende beløp for våre klienter.

Gjennom dette arbeidet kan Credor også identifisere eventuelle svakheter i selskapets kontrollsystem, samt gi konkrete råd for forbedringer.

credor

Hva våre kunder sier om oss

«Vi har benyttet Credor over flere år og er godt fornøyd med deres bistand. Vi har satt stor pris på deres effektivitet, gode dialog og utfyllende rapporter. Dette har bidratt til å gjøre oss enda bedre.»
Fin. Manager, børsnotert IT-selskap
«Ved å engasjere Credor har vi oppnådd besparelser uten ekstra kostnader. De er effektive og ryddige å samarbeide med, og er selvgående i sitt arbeid. Alle avtalte leveranser kom i tide og med forventet kvalitet. Vi kommer til benytte oss av Credors tjenester jevnlig til å sikre at feilføringer som nødvendigvis alltid vil oppstå blir kreditert oss på ryddig vis»
CFO, telekom-selskap
«Credor har utført recovery audit av oss over flere år, og vi er meget fornøyd med hvordan deres arbeid har avdekket svakheter i våre interne prosedyrer rundt mva-behandling. De bidrar med gode rapporter og åpen dialog gjennom hele prosessen.»
Konsernregnskapssjef, Bygg- og anlegg