Vi har signert ny kontrakt med vår langvarige kunde innen fiskeforedling. Oppdraget innebærer kontroll av alle inngående faktura fra de tre siste år for å avdekke kostbare feilbetalinger – no cure, no pay. Kontrollen gjennomføres i H2 2024.