Vår nye kunde er ledende innen sitt produksjonsfelt. Kontrollen omfatter alle datterselskaper i konsernet med et totalt fakturavolum på ca. 150 000. Alle faktura analyseres for å identifisere risikofrie besparelser og oppdatert innsikt i fakturaflyten.