Ny kontrakt inngått med tung aktør innenfor media. Kontrakten er en fortsettelse av et langvarig samarbeid hvor vår Fakturakontroll ønskes gjennomført med 2 års intervaller. Fakturakontrollen fanger opp alle tilfeller av overbetalinger som våre kunder har utbetalt til sine leverandører.