Vår langvarige kunde innenfor IT infrastruktur ønsker ny kontroll med vår Fakturakontroll. Oppdraget omfatter samtlige  leverandør-transaksjoner fra de siste 3 år.  Vi fanger opp alle former for overbetalinger som har unngått internkontrollen og tilbakefører beløpene til kunden vår – No cure, no pay