Vi inngår ny kontrakt på konsernnivå med eksisterende kunde.  Konsernet har 10 selskaper som vil  benytte seg av vår premium Recovery audit-tjeneste. Kontrakten bygger på tidligere vellykket prosjekt for samme kunde. I denne runden utvides kontrollen til å inkludere flere selskaper.