Vi har signert kontrakt med nytt konsern.  Kunden ønsker å gjennomføre vår Fakturakontroll for alle selskapene i konsernet. Vi ser frem til å oppnå risikofrie besparelser og samtidig belyse risikofaktorer i fakturaflyten deres.