Vår pågående fakturakontroll for kunde utvides til å inkludere ytterligere tre selskaper. Med utvidelsen vil kontrollen omfatte alle de største selskapene i kundens konsernstruktur. Utvidelsen gjør det også mulig å kontrollere for kryss-fakturering på tvers av selskapene.