Vi har inngått ny avtale med eksisterende kunde som er et børsnotert konsern. Avtalen omfatter de største selskapene i konsernet og vi vil kontrollere to regnskapsår.